Prosjektleder/rådgiver fotballanlegg

Anleggsseksjonen i NFF søker deg som har et ønske om å ta en sentral rolle i utviklingen av fotballanleggene i Norge. Anlegg er en helt essensielt for å skape fotballaktivitet og et prioritert satsningsområde i NFF.

Utviklingen av fremtidens bærekraftige fotballanlegg og en gradert omstilling fra kunstgress med gummigranulat til andre alternative kunstgress-systemer er derfor et av de prioriterte satsingsområdene i NFFs strategiplan. De kommende årene blir avgjørende. Rådgiveren vil i dette arbeidet få en ledende rolle gjennom å innhente data, være en prosjektleder inn mot forskning og utviklingsprosjekter og lede deler av nettverksbyggingen som gjøres de kommende årene.

Anleggsseksjonen er organisert innunder NFFs Utvikling- og aktivitetsavdeling, som én av syv avdelinger. Prosjektleder/rådgiver innenfor anlegg vil inngå i et team bestående av anleggssjef og tre anleggsrådgivere. Den faglige oppfølgingen vil skje fra leder av anleggsseksjonen i NFF sentralt og i tett samarbeid med fotballkretsene. Hovedansvaret til seksjonen er anleggsteknisk arbeide med å realisere nye og rehabilitere gamle kunstgressanlegg.
Stillingen vil også omfatte en rekke andre anleggsområder hvor ansvaret er fordelt mellom seksjonens ansatte.

En del reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til anleggssjef. Kontorsted vil være Ullevaal Stadion, Oslo.
NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet. Spesielt kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Lede pilot- og forskning og utviklingsprosjekter på vegne av seksjonen
 • Lede kompetansenettverk innenfor prioriterte satsingsområder
 • Faglig, generell bistand til NFFs kretser og klubber, samt miljømentorer
 • Formidle informasjon og bistå klubber med teknisk og praktisk rådgivning vedrørende anleggsbygging av kunstgressbaner, inkludert møter og befaringer over hele landet
 • Arrangere kurs og delta som foreleser på interne og eksterne kurs, konferanser og seminarer over hele landet
 • Legge til rette for og bidra til politiske prosesser for anleggsutvikling
 • Utarbeide og oppdatere informasjonsmateriell og veiledere/kompendier om anlegg/kunstgress
 • Rapportering i forhold til måltall
 • Andre relevante oppgaver innen avdelingen/seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Relevant utdanning
 • Kjennskap til offentlig forvaltning innenfor fotballanlegg
 • Kjennskap med anskaffelsesprosesser er ønskelig
 • Kjennskap til NFFs organisasjon samt interesse for norsk fotball og kunstgressutviklingen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – både norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort personbil

Personlige egenskaper

 • Selvgående med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Innovativ
 • Endringsevne og vilje
 • Positiv innstilling og godt humør

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og personforsikringer (inkl. behandlingsforsikring)
 • Pt subsidiert lunsjordning og treningsabonnement på SATS
 • Spennende stilling i en organisasjon i stor utvikling

 

Adresse:Sognsveien 75J, 0855 Oslo, Norge

 Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Kontaktinformasjon

Øyvind Moltubakk
Anleggssjef
Alf Hansen
Direktør NFF Sport Utvikling- og aktivitetsavdelingen

Leave a Reply