• Fri. Jul 1st, 2022

Gras weer de standaard in Alkmaar

Alkmaar Sport en de gemeente Alkmaar hebben ‘gewoon gras’ weer als standaard voor voetbalvelden verklaard. Alleen daar waar er door capaciteit of cultuurtechnische problemen niet met gras gewerkt kan worden wordt kunstgras toegepast.

De gemeente Alkmaar voert al jaren het beleid om de claims omtrent de gebruiksintensiteit van gras, hybride of kunstgras kritisch te benaderen. Toen Alkmaar Sport hier in 2018 naar werd gevraagd, vroegen ze zich hardop af of de genoemde getallen van 300 uur voor gras, 600 tot 1000 uur voor hybride en 1500 uur voor kunstgras wel realistisch waren.

Inmiddels hebben de grasindustrie grote stappen vooruit gemaakt.

“We passen betere grassoorten toe en de drainage is aanzienlijk beter opgebouwd. Dat maakt de terugkeer van gewoon gras haalbaar. Goed voor het speelplezier van voetballers en goed voor het milieu,” verklaart projectleider Hans Hesselink van Alkmaar Sport.

Alleen daar waar er door capaciteit of cultuurtechnische problemen niet met gras gewerkt kan worden wordt kunstgras toegepast. “Wanneer velden door sporters bijvoorbeeld echt te veel uur per week worden gebruikt en er niet voldoende tijd is voor het gras om te herstellen. Bij deze velden wordt de mat dan alleen nog ingestrooid met natuurlijke korrels zoals kurk. Daarnaast zullen er in de toekomst pilots opgezet worden met kunstgrasvelden zonder korrels, zogenaamde non-fill velden,” aldus Hesselink.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Guy Oldenkotte

Guy Oldenkotte is uitgever van sportvelden.info en schrijft al sinds 2003 over de markt en industrie voor sportvelden voor de buitensport

Leave a Reply